Romanian dictionary


dictionnaire
Romania map

Romanian Român
Dictionary - Dicţionar
 

Dex: Dicţionar explicativ al limbii române, Explinatory dictionary of the Romanian language: meanings, etymology

Dor: Dicţionar ortografic al limbii române, Orthographic dictionary of the Romanian language

Archeus: Romanian dictionaries & synonyms

Vocabular: Romanian dictionaries & synonyms

Dictionare.com: Romanian-English dictionary & noun declension, verb conjugation

4Romania: Romanian-English dictionary & French, German, Italian, Spanish

online translation: Romanian-English & other languages & web page

usual expressions Romanian-English with audio (Loecsen)

Slang dictionary

Rumanian, a guide to the spoken language, published by the U.S. War Departement (1943)

Rumanian English and English Rumanian dictionary by Marcel Schönkron (1952)

Dictionariu rumanesc, lateinesc, si unguresc: Romanian-Latin-Hungarian dictionary by Ioan Bobb (1823)

      A-L & M-Z

Dicţionaru limbii româneşti, etimologii, înţelesuri, exemple, citaţiuni, arhaizme, neologizme, provincializme [PDF] : dictionary of the Romanian language, by August Scriban (1939)

Cartea Românească, dicţionarul enciclopedic ilustratartea [PDF] illustrated encyclopedic dictionary, by Ioan-Aurel Candrea (1931)

      A-C - D-G - H-L - M-P - R-S - T-Z

Dicţionar universal al limbei române [PDF] universal dictionary of the Romanian language, by Lazăr Şăineanu (1929)

Dictionnaire d'étymologie daco-romane: etymological dictionary by Alexandru Cihac (1879)

Etymologisches Wörterbuch der rumänischen Sprache: etymological dictionary of the Romanian language, by Sextil Puşcariu (1905)

Dicţionar onomastic romînesc: onomastic dictionary by Nicolae Constantinescu (1963)

Nume de persoane: personal names, by Alexandru Graur (1965)

papers about the Romanian vocabulary, by Dan Ungureanu

Romanian and the Gallo-Italic dialects : comparaison du roumain et des dialectes italiens

Common lexic in Romanian and Albanian, substrate and loanwords

Old Turkic hydronyms in Romania

Proverbele românilor: Romanian proverbs, by Jules Zanne (1895-1912) : I & II - III - IV - V - VI - VII - VIII - IX - X

Romanian language
Romanian keyboard to type a texte with the Romanian alphabet

Verbix: verb conjugation & Romanian-English translation

Srol: voiced sounds of the Romanian language

Romanian lessons: pronunciation, basic vocabulary (with audio)

Radio România : Romanian course, vocabulary

Projet Babel: Romanian grammar (in French)

Morfologia : morphology and syntax of the Romanian language (in Romanian)

Romanian grammar by Dana Cojocaru (2003)

Romanian reference grammar by Cristina Hoffman (1989)

Gramatica de bază a limbii române: basic grammar of the Romanian language, by Ion Coteanu (1982)

Gramatica limbii române: grammar of the Romanian language with tables

The elements of Roumanian, Complete Roumanian grammar, by Philip Axelrad (1919)

Simplified grammar of the Roumanian language by R. Torceanu (1883)

Grammatica Daco-Romana sive Valachica, by Joanni Alexi (1826)

Grammaire de la langue roumaine: Romanian grammar, by Vasile Alecsandri (1863)

books about the Romanian language: DacoRomanica | Google books | Internet archive | Academia

Romanian-speaking communities outside Romania, linguistic identities, by Dorin Lozovan, in International journal of humanities and social science (2012)

News
Adevărul - Cotidianul (newspapers)

TVR (Televiziunea română) Romanian television

RFI - DW: news in Romanian

Texts & Literature

Istoria literaturii române : histoire de la littérature roumaine, par Gheorghe Adamescu (1913)

Biblioteca digitală a Bucureştilor: Digital Library of Bucharest

Biblior: online library, history of the Romanian literature

Romanian poetry: anthology since origins to 1830 & romanticism

Romanian culture: texts & traditional songs, rock (mp3)

Romanian poetry with English translation

books about the Romanian language: Google books & Internet archive

Mihai Eminescu: poems translated in several languages

the letter of Neacşu from Câmpulung (1521): the first Romanian text (written in the Cyrillic alphabet) (in Romanian or in English)

Biblia de la București: Bucharest Bible (1688) (with audio) or PDF format

Biblia de la Blaj: Bible translated by Samuil Micu Klein (1795)

Biblia: Bible translated by Dumitru Cornilescu, protestant (1924) (avec le son)

Biblia: Bible translated by Bartolomeu (Valeriu) Anania (2001)

Biblia: Bible published by the Societatea biblică interconfesională din România (1994)

Sfânta Scriptură a Vechiului şi Noului Testament: Bible published by the British and foreign Bible society (1921)

Biblia sacra que coprinde Vechiul si Nuoul Testament: Bible translated by Ion Heliade Rădulescu (1858)-> bilingual Bible: Romanian, English & other languages

First article of the Universal Declaration of Human Rights

Toate fiinţele umane se nasc libere şi egale în demnitate şi în drepturi.
Ele sunt înzestrate cu raţiune şi conştiinţă şi trebuie să se comporte unele faţă de altele în spiritul fraternităţii.


-> First article in different languages

-> Declaration of Human Rights: bilingual text in Romanian, English & other languages

Romanian words
bună ziua ! good morning!
bună seară ! good evening!
noapte bună ! good night!
servus, ceau ! hello! (cf. Bavarian Servus and Italian ciao: it's the same pronunciation)
ce mai faci ? how are you? (to a friend)
bine ! good!
mulţumesc ! thank you!
la revedere ! good bye!
da / nu yes / no
Franţa France
Romania - România
Romanian flag
Romania: maps, symbols, documents