[index]
1 Korintiešiem 13

1 Jei kalbeciau žmoniu ir angelu kalbomis, bet netureciau meiles, aš tebuciau žvangantis varis ir skambantys cimbolai.

2 Ir jei tureciau pranašystes dovana ir pažinciau visas paslaptis ir visa moksla; jei tureciau visa tikejima, kad galeciau net kalnus kilnoti, taciau netureciau meiles, aš buciau niekas.

3 Ir jei išdalyciau vargšams visa, ka turiu, jeigu atiduociau savo kuna sudeginti, bet netureciau meiles, - nieko nelaimeciau.

4 Meile kantri, meile maloninga, ji nepavydi; meile nesididžiuoja ir neišpuiksta.

5 Ji nesielgia netinkamai, neieško savo naudos, nepasiduoda piktumui, pamiršta, kas buvo bloga,

6 nesidžiaugia neteisybe, su džiaugsmu pritaria tiesai.

7 Ji visa pakelia, visa tiki, viskuo viliasi ir visa ištveria.

8 Meile niekada nesibaigia. Išnyks pranašystes, paliaus kalbos, baigsis pažinimas.

9 Musu pažinimas dalinis ir musu pranašystes dalines.

10 Kai ateis metas tobulumui, pasibaigs, kas netobula.

11 Kai buvau vaikas, kalbejau kaip vaikas, masciau kaip vaikas, protavau kaip vaikas; tapes vyru, meciau tai, kas vaikiška.

12 Dabar mes regime lyg veidrodyje, mislingu pavidalu, o tuomet regesime akis i aki. Dabar pažistu iš dalies, o tuomet pažinsiu, kaip pats esu pažintas.

13 Taigi dabar pasilieka tikejimas, viltis ir meile - šis trejetas, bet didžiausia jame yra meile.
[index]