[index]
Szent Istvn Trsulati Biblia
Korintusiaknak rt I. levl 13

A legkiválóbb adomány a szeretet

1 Szólhatok az emberek vagy az angyalok nyelvén, ha szeretet nincs bennem, csak zengő érc vagyok vagy pengő cimbalom.

2 Lehet prófétáló tehetségem, ismerhetem az összes titkokat és mind a tudományokat, hitemmel elmozdíthatom a hegyeket, ha szeretet nincs bennem, mit sem érek.

3 Szétoszthatom mindenemet a nélkülözők közt, odaadhatom a testemet is égőáldozatul, ha szeretet nincs bennem, mit sem használ nekem.

4 A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, a szeretet nem féltékeny, nem kérkedik, nem is kevély.

5 Nem tapintatlan, nem keresi a maga javát, nem gerjed haragra, a rosszat nem rója fel.

6 Nem örül a gonoszságnak, örömét az igazság győzelmében leli.

7 Mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel.

8 S a szeretet nem szűnik meg soha. A prófétálás végetér, a nyelvek elhallgatnak, a tudomány elenyészik.

9 Most megismerésünk csak töredékes, és töredékes a prófétálásunk is.

10 Ha azonban elérkezik a tökéletes, ami töredékes, az véget ér.

11 Gyermekkoromban úgy beszéltem, mint a gyerek, úgy gondolkoztam, mint a gyerek, úgy ítéltem, mint a gyerek. De amikor elértem a férfikort, elhagytam a gyerek szokásait.

12 Ma még csak tükörben, homályosan látunk, akkor majd színről színre. Most még csak töredékes a tudásom, akkor majd úgy ismerek mindent, ahogy most engem ismernek.

13 Addig megmarad a hit, a remény és a szeretet, ez a három, de közülük a legnagyobb a szeretet.
[index]