[index]
Groot Nieuws Bijbel (1996)
1 Korintiƫrs 13
1 Al sprak ik de talen van mensen en engelen:
als ik geen liefde had,
was ik niet meer dan een schetterende trompet, een galmend bekken.

2 Al had ik de gave om te profeteren
en doorgrondde ik alle geheimen
en wist ik alles wat er te weten is,
ja, al had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen:
als ik geen liefde had,
was ik niets.

3 Al gaf ik mijn hele bezit weg
voor eten voor de armen,
al gaf ik mijn lichaam
en kon ik me daarop beroemen:
als ik geen liefde had,
zou het me niets baten.

4 Liefde is geduldig en vriendelijk.
Liefde is niet jaloers, vervalt niet in grootspraak,
in eigendunk.

5 Ze gedraagt zich niet grof,
ze is niet uit op het eigen belang.
Ze raakt niet beledigd,
ze rekent het kwaad niet aan.

6 Ze verheugt zich niet in onrecht,
ze vindt vreugde in de waarheid.

7 Ze kan alles verdragen,
ze blijft geloven, blijft hopen,
nooit geeft ze het op.

8 De liefde zal nooit ophouden te bestaan!
Het profeteren zal verdwijnen,
het spreken in klanken zal verstommen,
alles wat wij weten, zal afgedaan hebben.

9 Want beperkt is ons kennen
en beperkt ons profeteren.

10 Wanneer het volmaakte komt,
zal wat beperkt is, verdwijnen.

11 Toen ik een kind was,
sprak ik als een kind,
dacht ik als een kind,
redeneerde ik als een kind.
Toen ik een man werd,
legde ik af wat kinderlijk was.

12 Nu kijken we nog in een spiegel,
we zien niet rechtstreeks,
maar dan staan we oog in oog.
Nu is mijn kennis nog beperkt,
maar dan zal ik volledig kennen.
Zoals ikzelf door God gekend word.

13 Zo resten ons dan:
geloof en hoop en liefde.
Deze drie.
Maar de liefde is de grootste.
[index]