[index]
1 Korinta 13
1 Wan ekj met Mensche oda Enjel Sproake raed oba ha nich Leew, sie ekj nusscht meeha aus en ludet Messinkj oda ne kjlingende Schal.

2 En wan ekj de Profeetegow ha, en weet aul daut Jeheemnet, en ha aulet Erkjantnes; en wan ekj daen Gloowe ha Boaj to fesate, oba ha nich Leew, sie ekj nusscht.

3 En wan ekj aul mien Hab en Goot wajch jaew, en wan ekj mien Lief han jaew tom febrenne, oba ha nich Leew, ha ekj kjeen nutse doarut.

4 De Leew helt lang ut; de Leew es leeftolich; de Leew es nich neidesch; pucht sikj nich, es nich stollt, es nich prautsich,

5 es nich onnjeschekjt, es nich nosikj, es nich enn-jeoajet, reakjent daut Beese nich aun,

6 freit sikj nich aewa Onnjerachtichkjeit, oba freit sikj met de Woarheit.

7 Dee fedrajcht aules, en fesajcht nich em Gloowe, enne Hopninj en enne Jedullt.

8 De Leew jeft niemols opp; oba Profetseiunje woare wajch jenome woare; oda Sproake, dee woare oppheare; oda Erkjantnes, daut woat uk wajch jenome woare.

9 Wie weete nu bloos stekwies, en wie profetseie nu stekwies.

10 Oba wan daut follkomne kjemt, dan woat daut waut Stekwies es, wajch jenome woare.

11 Aus ekj en Kjint wea, raed ekj so aus en Kjint, ekj docht so aus en Kjint, ekj raeakjend so aus en Kjint; oba aus ekj en Maun wort, laed ekj daut auntsied waut kjindisch wea.

12 Dan wie seene nu so es derch en Speajel enn en Rotsel, oba dan so aus Jesecht to Jesecht; nu festo ekj stekwies, oba dan woa ekj em folle festone, jrod so aus mie nu em folle festone woat.

13 Nu bliewe Gloowe, Hopninj en Leew, dise dree; oba de jratste unja dise es de Leew.
[index]