new
Lexilogos
Finnish dictionary

search

dictionnaire
Finland

Finnish Suomi
Dictionary - Sanakirja
Type a word & select a dictionary:
ä ö
English > Finnish translation

Google Bing

Finnish > English translation

Google Bing

Finnish dictionary

Wikisanakirja     conjugation pronunciation

encyclopaedia

Wikipedia     Google search Google books

Kielitoimiston sanakirja: Finnish dictionary, declension

SuomiEnglantiSanakirja: Finnish-English dictionary

Lingea: Finnish-English dictionary & multilingual

Kaanos: Finnish-English dictionary & multilingual

City: Finnish-English dictionary & multilingual : Danish, Estonian, French, German, Italian, Spanish, Swedish…

FinnHun: Finnish-Hungarian-English dictionary

Iate: multilingual terminological dictionary (European Union)

FinseTaal: Finnish-Dutch dictionary

online translation: Finnish-English & other languages & web page


etymological dictionary of the Finnish language, by András Rajki (2009)


Loecsen: Finnish-English common phrases (+ audio)

Goethe-Verlag: Finnish-English common phrases & illustrated vocabulary (+ audio)

Tavantaan taas !: Finnish basic vocabulary & phrases (+ audio)

Kai's pages: pronunciation of the Finnish names (+ audio)


English and Finnish Dictionary by Karl Vilhelm Arminen (1914)

Suomalais-englantilainen sanakirja: Finnish-English dictionary by Severi Alanne (1919)

Suomalais-ranskalainen sanakirja: Finnish-French dictionary by Eino Sakari Yrjö-Koskinen (1900)

Dictionnaire français-finnois: French-Finnish dictionary by Agathon Meurman (1877)

Suomalais-ruotsalainen sanakirja: Finnish-Swedish dictionary by Knut Cannelin (1913)

Svensk-finsk ordbok: Swedish-Finnish & Finnish-Swedih dictionary, by Ferdinand Ahlman (1883)

Latinais-suomalainen sanakirja: Latin-Finish dictionary by Frans Wilhelm Rothsten (1864)

Suomalainen sana-kirja, Lexicon linguæ finnicæ: Finnish-Latin-German dictionary by Gustaf Renvall (1826)


Etymology of Finnish sauna by Petri Kallio (2008)

The words and worlds of Kalevala: Finnish lexical loans in Modern English by Olga Timofeeva, in Ex philologia lux (2013)

Finnish house names and their connection with surnames by Laila Lehikoinen, in Onomastica uralica (2005)

Saami loanwords in Finnish and Karelian by Ante Aikio (2009) new

Finnish language - Suomen kieli

Finnish keyboard to type the special characters of the Finnish alphabet

Kotimaisten kielten keskus, Institute for the languages of Finland

Kielen aika: language timeline

Uuno: Finnish course, basic vocabulary (+ audio)

Verbix: verb conjugation & Finnish-English translation

The Finnish language by Jukka Korpela

Conversional Finnish by Ali Rytkönen-Bell & David Argoff, Foreign Service Institute (1987) (+ audio)


Finnish by Tapani Lehtinen & Auli Hakulinen, in Revue belge de philologie et d'histoire (2012) new

Finnisch: Finnish, by Ingrid Schellbach-Kopra, in Wieser Enzyklopädie des europäischen Ostens (2002)

Finnish sound structure, phonetics, phonology, phonotactics and prosody, by Kari Suomi, Juhani Toivanen, Riikka Ylitalo (2008)


Finnish dictionary & phrasebook (extracts) by Ville Kataja (2002): pronunciation & basic grammar


Spoken Finnish by Thomas Sebeok (1947)

Finnish grammar by Clemens Niemi (1945)

Finnish grammar by Charles Eliot (1890)

Grammaire finnoise: Finnish grammar, by Charles-Eugène de Ujfalvy (1876)

Grammatica fennica [PDF] Finnish grammar, by Bartholdus Vhael (1733) (in Latin)

Über den Einfluss der germanischen Sprachen auf die finnisch-lappischen: about the influence of the Germanic languages on Finnish and Lappish, by Wilhelm Thomsen (1870)

Die Declination in den finnischen Sprachen: the declension in the Finnish languages, by Anton Boller (1853)


books about the Finnish language : Google books | Internet archive | Academia | Wikipedia

News

Aarena: Finnish radio & télévision

Helsingin Sanomat: newspaper

Texts & Literature

The traditional poetry of the Finns by Domenico Comparetti (1898)

Kalevala: the national epic of the Finns

Kalevala: text in Finnish (1849 edition)


the Bible in Finnish (1992) & 1933-38 edition & 1776 edition

Uusi Testamentti: New Testament (1913)

Biblia eli pihä raamattu: Finnish Bible (1918)

bilingual Bible: Finnish, English & other languages


books about the Finnish literature: Google books | Internet archive | Gutenberg

Doria: online Finnish books, from the 15th century (National library of Finland, universities…)

First article of the Universal Declaration of Human Rights

Kaikki ihmiset syntyvät vapaina ja tasavertaisina arvoltaan ja oikeuksiltaan.
Heille on annettu järki ja omatunto, ja heidän on toimittava toisiaan kohtaan veljeyden hengessä.


Ihmisoikeuksien Yleismaailmallinen Julistus: translation in Finnish (+ audio)

First article in different languages

Universal Declaration of Human Rights in Finnish, Estonian, English & other languages

Finland - Suomi

Finland: maps, symbols, heritage & documents

Swedish: also spoken in Finland

Estonian