new
Lexilogos
Catalan dictionary

search
dictionnaire
Catalonia
Catalan Català
Dictionary - Diccionari
Type a word & select a dictionary:
à ç é è í ï ó ò ú ü l·l
English > Catalan dictionary

Lingea CatalanDictionary Glosbe Tatoeba

Catalan > English dictionary

Lingea CatalanDictionary Glosbe Tatoeba

English > Catalan translation

Google Bing

Catalan > English translation

Google Bing

Enciclopèdia.cat: Catalan encyclopaedia & dictionaries

Gran diccionari de la llengua catalana: great dictionary of the Catalan language (GDLC)

Didac: Catalan dictionary for children and schools

Diccionari de la llengua catalana multilingüe: Catalan multilingual dictionary: English, Spanish, French, German (DLCM)

Diccionari enciclopèdic de medicina: medical dictionary (with search in English & Spanish)

Diccionari de la llengua catalana: dictionary of the Catalan language (DIEC)

Diccionari de sinònims: dictionary of synonyms, by Albert Jané

Diccionari de sinònims de frases fetes: dictionary of synonyms, by Maria Teresa Espina (2016) NEW

Diccionari català-valencià-balear: Catalan dictionary with the language of Catalonia, Valencia, Balearic Islands

Diccionari normatiu valencià: Valencian dictionary

Diccionari ortogràfic: Valencian spelling dictionary & pronunciation

Termcat: terminology dictionaries, Catalan-English-Spanish-French

online dictionaries by topics: sport, tourism…


CatalanDictionary: Catalan-English dictionary

Diccionarios.com: Catalan-Spanish dictionary & Spanish-English (free limited access)

Apertium: Catalan-English translation & Spanish, Occitan: text


Loecsen: Catalan-English common phrases (+ audio)

Goethe-Verlag: Catalan-English common phrases & illustrated vocabulary (+ audio)

LingoHut: Catalan-English vocabulary by topics (+ audio)

Projet Babel: Catalan-English-Spanish common vocabulary

Diccitionari (blog) citations catalanes


Universitat oberta de Catalunya: the most frequent Castilianims & corrections in right Catalan

Centro virtual Cervantes: Catalan & Spanish neologisms

Matèria de llengua: words by topics (blog) NEW


Diccionari de la llengua catalana, ab la correspondencia castellana: illustrated dictionary of the Catalan language (1900)

A-G - H-S - T-Z

Diccionari de barbrismes introduhits en la llengua catalana, by Antoni Careta y Vidal (1901)

Diccionari manual de las llenguas catalana-castellana: Catalan-Castilian dictionary by Jaume Angel Saura (1883)

Diccionari de la llengua catalana: dictionary of the Catalan language, with Castilian, Latin words, by Pedro Labernia (1864)

A-H & I-Z

Diccionari catalá-castellá-llatí-frances-italiá, per una societat de Catalans: Catalan-Castilian-Latin-French-Italian dictionary (1839)

A-G & H-Y

Diccionario castellano-catalan: Castilian-Catalan dictionary by Magín Ferrer (1836)

Diccionario catalan-castellano: Catalan-Castilian dictionary

Colección de refranes: Catalan proverbs catalans, translated into Spanish

Diccionario valenciano-castellano: Valencian-Catalan dictionary by José Escrig (1871)

Diccionari mallorqui-castellà: Majorcan-Castilian dictionary by Antoni Figuera (1840)

Diccionario catalan-castellano-latino: Catalan-Castilian-Latin dictionary by Joaquin Esteve (1803)

A-G & H-Z

Vocabulari català-alemany de lany 1502: Catalan-German vocabulary of the year 1502, reproduction presented by Pere Barnils (1916)Diccionari dels noms de ceps i raïms, l'ampelonímia catalana : etymological dictionary of the names of grapevines, by Xavier Favà i Agud (2001)

studies about the Catalan etymology, by Marta Prat Sabater

Préstamos del catalán en el léxico español: the Catalan loanwords in the Spanish vocabulary (2003)

La influència del català sobre el lèxic castellà, visió diacrònica: the Catalan influence on the Spanish vocabulary, in Llengua & Literatura (2005)

Catalan Language - Llengua catalana

Catalan keyboard to type the special characters of the Catalan alphabet

Verbix: verbs conjugation & Catalan-English translation

Resum de gramàtica bàsica: basic Catalan grammar (in Catalan)

Introducción a la lengua catalana: Catalan course, pronunciation & spelling (in Spanish)

Ainamar: history of the Catalan language, dialects, basic grammar (in Catalan)


Institut d'estudis catalans, Institute for Catalan studies

Gramàtica essencial de la llengua catalana (2018)

Gramàtica de la llengua catalana: grammar of the Catalan language

Portal de publicacions: online books & papers

Gramàtica catalana [PDF] Catalan grammar, by Pompeu Fabra (1933)

Institut Ramon Llull

4 cats: videos avec texts & vocabulary

Parla.cat: Catalan course (+ audio) online

Acadèmia valenciana de la llengua: Gramàtica valenciana

Consorci per a la normalització lingüística

Dialectologia: Catalan dialects

Característiques del català septentrional o rossellones: Catalan of Roussillon


Morphological and syntactical variation and change in Catalan by Gemma Rigau & Manuel Pérez Saldanya, in Oxford Research Encyclopedia in Linguistics (2022) NEW

Comparaison du français et du catalan by Guillem Belmar Viernes

Three different phonological systems compared : Spanish, Catalan and English

Notule sur l'impératif catalan vine ! by Franck Floricic, in Dialectologia (2011)

Analyse thématique de la flexion en catalan central standard by Aurélie Guerrero, thesis (2014)


Gramática de la lengua catalana: grammar of the Catalan language by Antonio de Bofarull & Adolfo Blanch (1867)

Estudios, sistema gramatical y crestomatia de la lengua catalana by Antonio de Bofarull (1864)

Gramática de la lengua catalana: grammar of the Catalan language by Pablo Estorch y Siqués (1857)

Gramatica de la lengua mallorquina: grammar about the language of Majorca, by Juan José Amengual (1835)

Gramática y apología de la llengua cathalana: grammar of the Catalan language, by Joseph Pau Ballot y Torres (1814)

Grammatica della lingua catalana: grammar & Catalan-Italian dictionary, by Gaetano Frisoni (1912)

Proverbi catalani: Catalan proverbs


Manual de fonètica catalana: Catalan phonetics, by Bernhard Schädel (1908)

La llengua catalana, estudi històrich: historical study of the Catalan language, by Ernesto Moliné y Brasés (1911)

Lexikalisches aus dem Katalanischen und den übrigen iberoromanischen Sprachen, by Leo Spitzer (1921)


El català de l'Alguer: un model d'àmbit restringit (phonetics, morphology of a Catalan dialect spoken in Sardinia), Institut d'estudis catalans (2003)


Zeitschrift für Katalanistik, Revista d'estudis catalans

Butlletí de la Reial Acadèmia de bones lletres de Barcelona NEW

books about the Catalan language: Google books | Internet archive | Academia | Wikipedia

Audio

Audio-Lingua: Catalan records

News

Televisió de Catalunya: online television

El Periódico de Catalunya (in Catalan or in Spanish)

Ara

ràdio Arrels (North Catalonia, France)

Texts & Literature

Biblioteca de Catalunya: online collections

Biblioteca Joan Lluís Vives: online books

Valenciana prosa: old texts

Lyrikline: poems in Catalan, with translation (+ audio)

Intratext: Catalan literature, texts with concordances


Historia de la lengua y de la literatura catalana (history of the Catalan language and the literature) by Magin Pers y Ramona (1857)

Breu compendi de la historia de la literatura catalana (history of the Catalan literature) by Norbert Font y Sagué (1900)

Manual d'història crítica de la literatura catalana moderna (history of the Modern Catalan literature) by Manuel de Montoliu (1922)

Memorias para ayudar a formar un diccionario crítico de escritores catalanes (reports to help form a critical dictionary of Catalan writers) by Felix Torres Amat (1836) NEW


Quaranta cançons populars catalanes: Catalan folksongs, by Adolf Carrera (1909)

Les cent millors poesies de la llengua catalana: the best poems of the Catalan language, by Ernest Moliné y Brasés (1911)

Crestomatía de la llenga catalana (chrestomathy of the Catalan language, 9th-19th centuries) by Antoni Bulbena y Tosell (1907): I & II

Romancer popular de la terra catalana, cançons feudals cavalleresques, collected by Mariano Aguiló y Fúster (1893)

Curial y Guelfa, novela catalana del quinzen segle (15th century) presented by Antoni Rubió y Lluch (1901)

Montalba, novela catalano-rossellonesa, by Carles Bosch de la Trinxeria (1891)

Recorts d'un excursionista by Carles Bosch de la Trinxeria (1887)

L'Heréu Noradell, estudi de familia catalana, by Carles Bosch de la Trinxeria (1889)

La Fiameta de Johan Boccacci: Catalan translation (15th century) of La Fiammetta of Giovanni Boccaccio (1908)


Cronica o comentaris del Rey En Jaume Primer: Chronicle of James I of Aragon (13th century) (1905)

The Chronicle of James I, King of Aragon, translated into English by John Forster

Chronica o comentaris del gloriosissim e invictissim Rey en Jacme Primer, Rey d'Aragó, de Mallorques e de Valencia compte de Barcelona e de Montpesler, presented by Marian Aguiló y Fuster (1873)

Chronica del rey Don Jayme de Aragon (Chronicle of James I) & Llibre dels feits del rei en Jacme (Book of Deeds): manuscripts


Libre appellat Consolat de mar (1540) + Google (1518)

Les costums marítimes de Barcelona universalment conegudes per Llibre del Consolat de mar: original text with historical and linguistical notes, by Ernest Moliné y Brasés (1914)


Biblija: the Bible translated into Catalan


books about the Catalan literature: Google books & Internet archive
First article of the Universal Declaration of Human Rights

Tots els éssers humans neixen lliures i iguals en dignitat i en drets.
Són dotats de raó i de consciència, i han de comportar-se fraternalment els uns amb els altres.


Declaració universal dels drets humans: translation into Catalan (+ audio)

First article in different languages

Universal Declaration of Human Rights: in Catalan, Spanish, Occitan, English…

Spanish language

Occitan language (in France)

Catalunia - Roussillon - Andorre - Pyrenees

Xavier Nègre   © Lexilogos 2002-2023