new
Lexilogos
Hawaiian dictionary

search
dictionnaire
Hawaii
Hawaiian ʻŌlelo Hawaiʻi
Dictionary - Puke wehewehe ʻōlelo

Wehewehe: Hawaiian-English dictionary


Hawaiian dictionary by Mary Kawena Pukui & Samuel Elbert (1986)

Māmaka kaiao, a modern Hawaiian vocabulary, edited by Hale Kuamoʻo (Hawaiian Language Center) (2003)

Glossary of common Hawaiian vocabulary, published by the Hawaiʻi Tourism Authority


Dictionary of the Hawaiian language by Lorrin Andrews & Henry Parker (1922) & 1865 edition

English-Hawaiian dictionary for the use of Hawaiian-English schools, by Harvey Rexford Hitchcock (1887)

Hawaiian phrase book (1906)


Hawaiian place names (Ulukau)

Hawaiʻi place names: shores, beaches, and surf sites, by John Clark (2002)

Place names of Hawaii by Mary Kawena Pukui, Samuel Elbert, Esther Mookini (1974)


Loanwords in Hawaiian by ʻŌiwi Parker Jones, in Loanwords in the world's languages (2009)

Hawaiian language

Hawaiian keyboard to type the long vowels: ā ē ī ō ū & the ʻokina mark

Saivus: introduction & pronunciation of the Hawaiian language


Language policies in the kingdom of Hawaiʻi, reassessing linguicism, by Rubén Fernández Asensio (2014)

Language policy in the kingdom of Hawaiʻi, a worldly English approach (2010)

Puana ‘Ia me ka ‘Oko‘a, a comparative analysis of Hawaiian language pronunciation as spoken and sung, by Joseph Keola Donaghy (2011)


The Hawaiian language, a complete grammar, by Henry Judd (1939)

Grammar of the Hawaiian language by Lorrin Andrews (1854)

A short synopsis of the most essential points in Hawaiian grammar by William De Witt Alexander (1864)

Na huaolelo a me na olelo kikeke ma ka Beritania, a me ka olelo Hawaii: to teach natives to converse in English, by Artemas Bishop (1854)

Über die hawaiische Sprache: about the Hawaiian language, by Adelbert von Chamisso (1837)


books & papers about the Hawaiian language: Google books | Internet archive | Academia | Wikipedia

Texts & Literature

Uluhau: online books

Huapala: Hawaiian songs, texts with translation into English (+ audio)


Unwritten literature of Hawaii, the sacred songs of the hula, collected and translated, with notes and an account of the hula, by Nathaniel Emerson (1909) or another version

He hoikehonua: geography book (1845)

Ka mooolelo Hawaii: History of the Hawaii achipelago, text and translation into French, by Jules Rémy (1868)

Ka buke himeni Hawaii i hooponoponoia, Book of Hawaiian hymns (1872)

Ka mooolelo no ka ekalesia o Iesu Kristo: The history of the church of Jesus Christ (1861)


Baibala Hemolele: The Hawaiian Bible (1994)

Ke Kauoha hou: the New Testament in Hawaiian and English (1857)

Ka Euanelio: the New Testament in Hawaiian (1828)

The Gospel according to John, in parallel columns, English and Hawaiian (1854)

He buke wehiwehi huaolelo Baibala (A book explaining the words of the Bible) by Ephraim Weston Clark (1872)


Nūpepa: Hawaiian newspapers collection (1834-1948)

First article of the Universal Declaration of Human Rights

Hānau kūʻokoʻa ʻia nā kānaka apau loa, a ua kau like ka hanohano a me nā pono kīvila ma luna o kākou pākahi.
Ua kuʻu mai ka noʻonoʻo pono a me ka ʻike pono ma luna o kākou, no laila, e aloha kākou kekahi i kekahi.

Hawaii: maps & documents

Tahitian language

Maori language

Xavier Nègre   © Lexilogos 2002-2022