new
Lexilogos
Hawaiian dictionary

search
dictionnaire
Hawaii
Hawaiian ʻŌlelo Hawaiʻi
Dictionary - Puke wehewehe ʻōlelo
Type a word & select a dictionary:
ā ē ī ō ū

English > Hawaiian dictionary & translation

Glosbe Google

Hawaiian > English dictionary & translation

Glosbe Google

Wehewehe: Hawaiian-English dictionary

Dictionary of popular Hawaiian Pidgin terms


Hawaiian dictionary by Mary Kawena Pukui & Samuel Elbert (1986)

Māmaka kaiao, a modern Hawaiian vocabulary, edited by the Hale Kuamoʻo (Hawaiian Language Center) (2003)

Glossary of common Hawaiian vocabulary, published by the Hawaiʻi Tourism Authority

Hawaiian dictionary & phrasebook, Hippocrene, by Scott Britton (2007) online

Illustrated Hawaiian dictionary by Kahikāhealani Wight (1997) online


A dictionary of the Hawaiian language by Lorrin Andrews, revised by Henry Parker (1922)

A dictionary of the Hawaiian language by Lorrin Andrews (1865)

Hawaiian phrase book by John Harris Soper (1906)

English-Hawaiian dictionary for the use of Hawaiian-English schools, by Harvey Hitchcock (1887)


Ulukau: Hawaiian place names

Hawaiʻi place names: shores, beaches, and surf sites, by John Clark (2002)

Place names of Hawaii by Mary Kawena Pukui, Samuel Elbert, Esther Mookini (1974)


Loanwords in Hawaiian by ʻŌiwi Parker Jones, in Loanwords in the world's languages (2009)

Hawaiian language

Hawaiian keyboard to type the long vowels: ā ē ī ō ū & the ʻokina mark

Saivus: introduction & pronunciation of the Hawaiian language (WaybackMachine)


Language policies in the kingdom of Hawaiʻi: reassessing linguicism, by Rubén Fernández Asensio (2014)

Language policy in the kingdom of Hawaiʻi: a worldly English approach (2010)

Puana ʻIa me ka ʻOkoʻa: a comparative analysis of Hawaiian language pronunciation as spoken and sung, by Joseph Keola Donaghy (2011)

The voices of Eden: a history of Hawaiian language studies, by Albert Schütz (1994)


Spoken Hawaiian by Samuel Elbert (1970)

The Hawaiian language, a complete grammar, by Henry Judd (1939)

Grammar of the Hawaiian language by Lorrin Andrews (1854)

A short synopsis of the most essential points in Hawaiian grammar by William De Witt Alexander (1864)

Na huaolelo a me na olelo kikeke ma ka Beritania, a me ka olelo Hawaii: to teach natives to converse in English, by Artemas Bishop (1854)

Über die hawaiische Sprache: about the Hawaiian language, by Adelbert von Chamisso (1837)


books & papers about the Hawaiian language: Google books | Internet archive | Academia | Wikipedia

Texts & Literature

Uluhau: online books

Huapala: Hawaiian songs, texts with translation into English (+ audio)


Ka mooolelo Hawaii: History of the Hawaii achipelago, Hawaiian text, by David Molo (main author) (1838), introduction & translation into French, by Jules Rémy (1868)

Hawaiian antiquities (Moʻolelo Hawaiʻi) by David Malo, translation into English of the second edition, by Nathaniel Emerson (1898)

Ka mooolelo Hawaii: The history of Hawaiʻi, written by some of the scholars of the college, and edited by one of the teachers of the school (1838, 2005 edition)

He hoikehonua: geography book (1845)


Unwritten literature of Hawaii, the sacred songs of the hula, collected and translated, with notes and an account of the hula, by Nathaniel Emerson (1909) + Google books edition

Pele and Hiiaka: a myth from Hawaii (1915)

The Hawaiian romance of Laieikawai, with introduction & translation into English, by Martha Warren Beckwith (1918)

Ka buke himeni Hawaii i hooponoponoia, Book of Hawaiian hymns (1872)

Ka mooolelo no ka ekalesia o Iesu Kristo: The history of the Church of Jesus Christ (1861)


Baibala Hemolele: The Hawaiian Bible (1994)

Ke Kauoha hou: the New Testament translated into Hawaiian and English (1857)

Ka Euanelio: the New Testament translated into Hawaiian (1828)

The Gospel according to John, in parallel columns, English and Hawaiian (1854)

He buke wehiwehi huaolelo Baibala (A book explaining the words of the Bible) by Ephraim Weston Clark (1903)


Nūpepa: Hawaiian newspapers collection (1834-1948)

First article of the Universal Declaration of Human Rights

Hānau kūʻokoʻa ʻia nā kānaka apau loa, a ua kau like ka hanohano a me nā pono kīvila ma luna o kākou pākahi.
Ua kuʻu mai ka noʻonoʻo pono a me ka ʻike pono ma luna o kākou, no laila, e aloha kākou kekahi i kekahi.

Hawaii: maps & documents

Tahitian language

Maori language

Xavier Nègre   © Lexilogos 2002-2024