new
Lexilogos
Javanese dictionary

search
dictionnaire
Indonesia
Javanese Basa Jawa
Dictionary - Kamus
Type a word & select a dictionary:
English > Javanese translation

Google

Javanese > English translation

Google

English Javanese vocabulary by D. W. Egner (1920)

Vocabulary of the Duth, English and Javanese languages by Gottlob Bruckner (1842) in Javanese script

Dictionnaire javanais-français: Javanese-French dictionary, by Pierre Favre (1870) in Javanese script


Defense language institute: basic vocabulary (+ audio) - civil affairs - medical


Über die Kawi-sprache auf der insel Java: about the kawi language of the Java island, by Wilhelm von Humboldt (1839): I & II - III

Javanese language

Javanese course, vocabulary

linguistic map of the Javanese language


Grammaire javanaise: Javanese grammar by Pierre Favre (1866)

Mémoire, lettres et rapports relatifs au cours de langues malaye et javanaise: letters and reports about the Javanese and Malay languages, by Édouard Dulaurier (1843)

Javaansche spraakkunst: Javanese grammar by H. Kiliaan (1919)

Javaansche spraakkunst: Javanese grammar by Philippus Pieter Roorda van Eysinga (1835)


books about the Javanese language: Google books

Texts & Literature

De Boeken des Ouden Verbonds: the Old Testament in Javanese language (1854): I & II - III

First article of the Universal Declaration of Human Rights

Saben uwong kalairake kanthi mardika lan darbe martabat lan hak-hak kang padha.
Kabeh pinaringan akal lan kalbu sarta kaajab pasrawungan anggone memitran siji lan sijine kanthi jiwo sumadulur.


Pranyatan umum ngenani hak-hak asasi manungsa: translation into Javanese (+ audio)

First article in different languages

Universal Declaration of Human Rights in Indonesian, Malay, English & other languages

Java Island

History of the Indian Archipelago by John Crawfurd (1820): I & II - III

The history of Java by Thomas Stamford Raffles (1830): I & II

Esquisses de l'île de Java et de ses divers habitants, by Pfyffer von Neüeck (1837)


Indonesia: maps & documents

Indonesian language or Malay language of Indonesia

Malay language

Dutch language

Xavier Nègre   © Lexilogos 2002-2022