Γαλλικό λεξικόdictionnaire
Γαλλία
Γαλλικά Français
Λεξικό - Dictionnaire
γράψτε μια λέξη και επιλέξτε ένα λεξικό :
à â ç é ê è ë î ï ô û ù ü
ελληνικό > γαλλικό λεξικό

Translatum Ροσγοβάς Lingea Glosbe Sensagent Kemeslex Iate

γαλλικό > ελληνικό λεξικό

Translatum Ροσγοβάς Lingea Glosbe Sensagent Kemeslex Iate

ελληνικό > γαλλικό μετάφραση

Deepl Google Bing

γαλλικό > ελληνικό μετάφραση

Deepl Google Bing

συνώνυμα

Crisco Reverso Sémantique

ορθογραφία

Orthonet Reverso BonPatron Dépannage

συζυγία

Robert Reverso Le Figaro

προφορά

Forvo

εγκυκλοπαίδεια

Larousse Wikipédia

Trésor de la langue française (Θησαυρός της γαλλικής γλώσσας): το σημαντικότερο λεξικό της γαλλικής γλώσσας (+ version Atilf)

Le Robert : γαλλικό λεξικό, ορισμοί, συνώνυμα

Petit dictionnaire des suffixes du français, par Danièle Morvan

Liste des noms communs et des adjectifs correspondant aux noms propres de personnes et de lieux

Les conjugaisons (συζυγίες)

Dictionnaire Larousse : γαλλικό λεξικό

Encyclopédie Larousse : Εγκυκλοπαιδική Λεξικό

Usito : γαλλόφωνο λεξικό, Université de Sherbrooke (Québec)

Dictionnaire visuel (οπτικό λεξικό)

Dictionnaire de l'Académie française (Λεξικό της γαλλικής Ακαδημίας) (1935)


Crisco : λεξικό συνωνύμων


Translatum : γαλλικό-ελληνό λεξικό

Ροσγοβάς : γαλλικό-ελληνό λεξικό

ελληνό-γαλλικό λεξικό ή αγγλικό

μετάφραση από ελληνικά σε γαλλικά & σελίδα μεταφράσεων για άλλες συνδέσειςεγκυκλοπαίδεια

αποσπάσματα & παροιμίες

ονόματα & επώνυμα

Γαλλική γλώσσα

διόρθωση : ορθογραφία, γραμματική

ορθογραφία : απαντήσεις στις ερωτήσεις σας και διόρθωση των μικρών κείμενων (σε 1200 χαρακτήρες)
εισάγετε μια λέξη (στο ενικό) ή ένα ρήμα (στο απαρέμφατο) για να ξέρετε τη σωστή ορθογραφία ή την κλίση

κλίσεις ρήματος (με τη μετάφραση στα αγγλικά)

προφορά : γαλλικό αλφάβητο και μερικές απλές λέξεις (που συσχετίζονται με το ανθρώπινο σώμα, τους αριθμούς, τα ζώα…) όλα αντά ήχο και είναι πολύ απλό στη χρήση ! (στα γαλλικά)

γαλλικά μαθήματα δείτε προφορά (με τον ήχο) (στα αγγλικά)

BBC: γαλλικά μαθήματα

γαλλική γραμματική (στα γαλλικά)

Γραμματική της Γαλλικής διαλέκτου Γεώργιος Βεντότης (1810)

Κείμενα

ειδήσεις

βιβλιοθήκη : κείμενα και βιβλία σε απευθείας σύνδεση

η διακηρύξη των ανθρώπινων δικαιωμάτων (δίγλωσση) : η γαλλική γλώσσα είναι η γλώσσα των ανθρώπινων δικαιωμάτων!

η Βίβλος σε απευθείας σύνδεση, δίγλωσση ελληνικά-γαλλικά και σε άλλες γλώσσες…

Γαλλία - France

χάρτης της Γαλλίας

ζωντανός χάρτης των γλωσσών της Γαλλίας : στη Γαλλία, δεν μιλάμε μόνο γαλλικά !

ζωντανός χάρτης της Γαλατίας και του λαού των Γαλάτων, γάλλο-ρομαϊκά ονόματα των πόλεων

χάρτες των πόλεων

σημαίες από τις αρχαίες επαρχίες της Γαλλίας και της Ευρώπης

Ελληνικό λεξικό

χάρτης της Ελλάδας

Ολυμπιακοί Αγώνες

φόρουμ Βαβέλ > ελληνό-γαλλικό φόρουμ

Xavier Nègre   © Lexilogos 2002-2024