nouveau
Lexilogos
Dictionnaire afrikaans

recherche
English
Afrique du Sud
Afrikaans
Dictionnaire - Woordeboek
écrire un mot & choisir un dictionnaire :
dictionnaire & traduction français > afrikaans

Glosbe Google Bing

dictionnaire & traduction afrikaans > français

Glosbe Google Bing

dictionnaire afrikaans

Wikipédia recherche Google Google livres

Freelang : dictionnaire afrikaans-français

Rieme : dictionnaire afrikaans-anglais


Wikipédia : dictionnaire afrikaans-français

Alfabetische woordenlijst Afrikaans-Nederlands : vocabulaire afrikaans-néerlandais, par Marcel Bas


Goethe-Verlag : expressions usuelles afrikaans-français & vocabulaire thématique illustré (+ audio)

LingoHut : vocabulaire thématique afrikaans-français (+ audio)


Vroeë Afrikaanse woordelyste : les premiers lexiques afrikaans, par Henderik van der Merwe (1971)

Proeve van Kaapsch taaleigen par Antoine Changuion (1844)

De Afrikaansche taal par Theodoor Tromp (1879)

Het Kaapsch Hollandsch par Hendrik Leibbrandt (1882)

Woordenlijst van het Transvaalsch taaleigen par Hendrik Kern (1890)

Afrikaanse woordgebruik par Willem Postma (1896)

Afskrif van lys van Afrikaanse woorde en uitdrukkings versamel par Arnoldus Pannevis (~1880)

Proeve van een Kaapsch-Hollandsch idioticon met toelichtingen en opmerkingen betreffende land, volk en taal, par Nicolaas Mansvelt (1884) + version Google

Afrikaanse taalskat Fan spreekwyse, gesegdes en uitdrukkings, par Stephanus Jacobus du Toit (1908)

Patriot woordeboek afrikaans-engels : dictionnaire afrikaans-anglais par Stephanus Jacobus du Toit (1902)

The Englishman's guide to the speedy and easy acquirement of Cape Dutch : vocabulaire thématique afrikaans-anglais & traduction de phrases, par Hubertus Elffers (1901)

An English-Cape Dutch vocabulary for the use of Englishmen : vocabulaire afrikaans-anglais, par Joan Frederik van Oordt (1902)

A first English-Afrikaans vocabulary of Catholic terms par Oswin Magrath (1943)

Langue

Afrikaans.us : grammaire & prononciation de l'afrikaans, par Jacques du Plessis


Teach yourself Afrikaans : cours d'afrikaans (1957)

Praktisches Lehrbuch der kapholländischen Sprache (Burensprache) : grammaire et dictionnaire afrikaans-allemand par Nicolaas Marais-Hoogenhout (1904)


Cape Malay Dutch, the missing link between Cape Dutch Pidgin and Afrikaans ? par Gerald Stell, in Revue belge de philologie et d'histoire (2013)

Van Kaapsch Hollandsch naar Afrikaans, visies op verandering, par Jan Noordegraaf (2004)


Die grammatika van standaard-Afrikaans par J. L. van Schoor (1983)

An introduction to Afrikaans par Henderik van der Merwe (1951)

Afrikaanse fonetiek par Thomas Le Roux & Pierre de Villiers Pienaar (1950)

Die Afrikaanse spreektaal par Pierre de Villiers Pienaar (1947)

Afrikaans, eine Einführung in Laut-, Formen- und Satzlehre mit Literaturproben, par Marcel Breyne (1936)

A first guide to Afrikaans par Cornelis Jacobus Langenhoven (1926)

A record of the speech sounds in Afrikaans (as observed in Stellenbosch), with comparative charts of English and Afrikaans sounds, par David Hopwood (1925)

Afrikaanse grammatika par Maskew Miller, révisée par Marthinus Botha & Johannes Burger (1925)

Grammar of Afrikaans

Het Afrikaansch, Bijdrage tot de geschiedenis der Nederlandsche taal in Zuid-Afrika : l'afrikaans, histoire de la langue néerlandaise en Afrique du Sud, par Dirk Christiaan Hesseling (1899)

De Nederduitsche taal in Zuid-Afrika hersteld par Antoine Changuion (1848)


Boloka : livres sur l'afrikaans

Bibliotheek voor de nederlandse letteren : textes & livres sur le néerlandais d'Afrique du Sud

livres & études sur l'afrikaans : Google livres | Internet archive | Academia | Wikipédia

L'afrikaans est une langue dérivée du néerlandais, parlée en Afrique du Sud.
afrikaans
Afrikaner
boer
africain
Africain (habitant)
paysan /buːr/
Presse

Netwerk 24

Textes & Littérature

LyrikLine : poèmes en afrikaans, avec traduction (+ audio)

Gutenberg.org : livres en afrikaans


Zamenspraak tusschen Klaas Waarzegger en Jan Twyfelaar over het onderwerp van afscheiding tusschen de Oostelyke en Westelyjke Provincie, par Louis Henri Meurant (1861)BibleSA : traduction en afrikaans de 1953 & 1983

Bible bilingue afrikaans, néerlandais, français & autres langues

Article premier de la Déclaration universelle des droits de l'homme

Alle menslike wesens word vry, met gelyke waardigheid en regte, gebore.
Hulle het rede en gewete en behoort in die gees van broederskap teenoor mekaar op te tree.


Universele Verklaring van Menseregte : traduction en afrikaans (+ audio)

article premier dans plusieurs langues

Déclaration des droits de l'homme : texte bilingue français, afrikaans, néerlandais & autres langues

Afrique du Sud - Suid-Afrika

Afrique du Sud : cartes, symboles & documents

néerlandais

zoulou

langues d'Afrique

forum Babel : études & recherches sur les langues d'ici & d'ailleurs

Xavier Nègre   © Lexilogos 2002-2024