new
Lexilogos
Tagalog dictionary

(Philippine)


search

dictionnaire
Philippines

Philippine Filipino
Dictionary - Diksiyonaryo
Type a word & select a dictionary:
English > Tagalog dictionary

Tagalog-dictionary FilipinoLessons Bohol Glosbe

Tagalog > English dictionary

Tagalog-dictionary FilipinoLessons Bohol Glosbe

English > Tagalog translation

Google Bing

Tagalog > English translation

Google Bing

Tagalog dictionary

Wiktionary pronunciation     Wikipedia     Google search

Tagalog-dictionary: Tagalog-English dictionary

FilipinoLessons: Tagalog-English dictionary (+ audio)

Bohol: English-Tagalog-Cebuano-Hiligaynon dictionary

PinoyDictionary: Tagalog-English dictionary & Cebuano-English, Hiligaynon-English, Ilocano-English

Tagalog-Translate: Tagalog-English online translation


L-lingo : Tagalog-English vocabulary, by topics (+ audio) new

Seasite: Tagalog-English vocabulary by topics

Defense language institute: basic vocabulary (+ audio)


Diccionario ingles-español-tagalog: English-Spanish-Tagalog dictionary by Sofronio Calderón (1915)

Tagalog English and English Tagalog dictionary by Charles Nigg (1904)

Dictionary of Cebuano Visayan by John Wolff (1972)

A-K & L-Z

Vade-mecum filipino: manual of Spanish-Tagalog dialogues, by V. M. de Abella (1874)

Vocabulario de la lengua tagala by Juan de Noceda, Pedro de Sanlucar (1860)

Vocabulario de la lengua ilocana by Andrés Carro, (1849)

Vocabulario de la lengua pampangan by Diego Bergaño (1860)

Tagalog language

A brief guide to Filipino pronunciation by Paul Morrow

Seasite: Tagalog

Tagalog grammar

Tagalog verbs, conjugation

FilipinoLessons: Tagalog basic course

Headstart for the Philippines: Tagalog course, Foreign service institute


Numeral expressions in Tagalog by Jean-Paul Potet, in Archipel (1992)

Proto-Philippine phonology by Teodoro Llamzon, in Archipel (1975)


Tagalog reference grammar by Paul Schachter & Fe Otanes (1972)


The Tagalog language, grammar by Constantino Lendoyro (1909)

Handbook and grammar of the Tagalog language by William MacKinlay (1905)

Método para apprender el lenguaje tagálog by Julius Miles (1887)

Gramática tagalog, teórico-práctica, by Joaquín de Coria (1872)

Arte de la lengua tagala y manual tagalog by Sebastián de Totanes (1745) & edition of 1865


linguistic maps of Austronesian languages


books and papers about the Tagalog language: Google books | Internet archive | Academia | Wikipedia

Baybayin alphabet

Baybayin keyboard

conversion Latin > Baybayin alphabet

Baybayin alphabet: history (in English or in Philippine)

writing rules

texts in Baybayin with transliteration (with extracts from Doctrina christiana)


Doctrina christiana (1593) first book written in Tagalog (with Baybayin alphabet)

Baybayin alphabet


alphabet baybayin
Texts & Literature

Gutenberg.org: online books


Tagalog texts with grammatical analysis by Leonard Bloomfield (1917)


bilingual Bible: Tagalog & other languages

First article of the Universal Declaration of Human Rights

Ang lahat ng tao'y isinilang na malaya at pantay-pantay sa karangalan at mga karapatan.
Sila'y pinagkalooban ng katwiran at budhi at dapat magpalagayan ang isa't isa sa diwa ng pagkakapatiran.


Pandaigdig na pagpapahayag ng mga karapatan ng tao: translation in Tagalog (+ audio)

First article in different languages

Universal Declaration of Human Rights: bilingual text in Tagalog & other languages

Philippines - Pilipinas

Philippines: maps, symbols, heritage & documents